Overkørsel 23 vogterhus 6


Vogterhuset havde i august 1918 telefonapparat tilkoblet telefonringeledningen Laurbjerg-Silkeborg.81)


___________
Noter: Se her.