1. Laurbjerg-Silkeborg


12. november 1908: Strækningen Laurbjerg-Silkeborg åbnes for drift.192)


Jyllandsposten 3. juni 1907. Arkiv: www.mediestream.dk.

Jernbanebladet 8. november 1908. Udklippet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Statsbiblioteket/Thomas Boberg Nielsen.

Dansk Jernbaneblad 24. november 1908, 17. årgang nr. 584. Arkiv: Statsbiblioteket/Thomas Boberg Nielsen.

Strækningen er kilometreret med km 0,0 i Silkeborg og km 37,4 i Laurbjerg. Kilometreringen består af rød/hvide betonsten for hver 200 meter placeret øst for banen. Mange, hvis ikke de fleste af dem, er væk (2011).

"Trafikeringen af godsbanen Laurbjerg-Thorsø ophørte den 25. september [1971], da hverken den eneste kunde "Thorsø offentlige Slagtehus I/S" eller Hvorslev kommune ønskede at deltage økonomisk i strækningens fortsatte opretholdelse." 234)

"Jernbanerådet har [senest februar 1972] tiltrådt, at sporet på strækningen Laurbjerg-Silkeborg kan optages, og at sporarealerne og bygninger og andre anlæg må afhændes."112)

"Sporoptagningen på Laurbjerg-Silkeborg banen er indledt. Sporet optages af DSB selv med arbejdstog med motortrolje. Den 1. november [1973] var optagningen [fra Laurbjerg mod Silkeborg(?)] nået til km 23,6 mellem Fårvang og Thorsø. Materialerne køres til Århus med særtog fremført af MH, men skærverne bliver liggende på strækningen, og DSB vil fortsat eje arealerne. Forbindelsen med det øvrige banenet i Laurbjerg blev fjernet for et årstid siden [dvs ca. december 1972] i forbindelse med stationens omdannelse til trinbræt."409)

Juni 1974: Henrik Stissing Jensen skriver på Facebook den 16. september 2015, at i juni 1974 lå skinnerne mellem Gjern og Silkeborg stadig. Se billeder fra Gjern i juni 1974 her.


"Endnu i begyndelsen af maj [1975] lå sporet endnu mellem Resenbro og Silkeborg, men kort efter begyndte opbrydningen."408)

Juni 1974. Et sted på strækningen Silkeborg-Laurbjerg. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Henrik Stissing Jensen. Tak til Henrik for at billedet må vises her.
___________
Noter: Se her.